POLITYKA PRYWATNOŚCI

sklepu internetowego Lovecoco.plNiniejsza polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony www.lovecoco.pl.§ 1

ADMINISTRATOR DANYCH

1.1 Administratorem danych osobowych użytkowników sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lovecoco.pl jest Coco Aurelia Ganczar z siedzibą w Lesznie przy ul. Niepodległości 30, NIP 693 207 35 26, REGON 367974746. (dalej „Administrator”)

1.2 Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)

 

§ 2

GROMADZONE DANE

2.1 Gromadzone dane podane są przy rejestracji przez kupującego:

-Imie i Nazwisko

-Adres zamieszkania

-Adres Dostawy

-Adres email

-Numer telefonu

W przypadku działalności gospodarczej dodatkowo:

-Nazwa firmy

-Nip§ 3

CEL PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1 Dane przetwarzane są w celu wykonania Umowy zawieranej pomiędzy Kupujących a Administratorem.

3.2 Przetwarzanie danych obejmuje:

- wykonanie umowy sprzedaży

(Dane są przechowywane przez okres niezbędny potrzebny do wykonania umowy)

- prowadzenie księgowości

(Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych)

- marketing

(Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.)

-marketing bezpośredni

(Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.)

-obsługę otrzymanych reklamacji oraz zgłoszeń

(Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora)§ 4

ODBIORCY DANYCH

4.1 W celu realizacji zamówień niezbędne jest przekazywanie Danych następującym odbiorcą:

-Firmy kurierskie

-Firmy obsługujące płatności elektroniczne

(nie w każdym przypadku)

-Firma zajmująca się księgowością§ 5

ZGODA NA PRZETWARZANIE

5.1 Podanie danych przy rejestracji jest dobrowolne. Są one wymagane w celu złożenia zamówienia w sklepie. Jeśli kupujący nie poda nam danych, bądź nie udzieli zgody na ich przetwarzanie nie będziemy mieli możliwości realizacji zamówienia.§ 6

ZGODA NA PRZETWARZANIE

6.1 Kupujący ma prawo dostępu do treści Danych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6.2 Zgodę na przetwarzanie danych mogą Państwo cofnąć w dowolnym momencie kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy na stronie, wysyłając wiadomość email na adres kontakt@cocosukienki.pl, bądź wysyłając list pocztą tradycyjną na nasz adres.§ 7

ZABEZPIECZENIE DANYCH

7.1 Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania. Szczególnie odnosi się to do ilości zbieranych danych osobowych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz ich dostępności. W szczególności środki te zapewniają, by domyślnie dane osobowe nie były udostępniane bez interwencji danej osoby nieokreślonej liczbie osób fizycznych.

7.2 Administrator przeprowadza ocenę skutków dla ochrony danych osobowych oraz analizę ryzyka i plan postepowania z ryzykiem.§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób sklep www.cocosukienki.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.